Duurzaam voor nu en later

Bij NS draait alles om goed openbaar vervoer. Met andere woorden: we zijn een ‘groene vervoerder’. Duurzaamheid hoort als vanzelf bij NS, maar voor NS gaat de verantwoordelijkheid verder dan dat.

De komende jaren geeft NS prioriteit aan het terugbrengen van energieverbruik en de hieraan gekoppelde CO 2 -emissies. Dat doen we bijvoorbeeld door het aanbieden van duurzame mobiliteit, het verbeteren van de energie-efficiëntie en we spannen ons in om de gebruikte elektriciteit zo duurzaam mogelijk te laten opwekken. Daarvoor koopt NS groene stroom in via ‘garanties van oorsprong’.

Duurzaam ondernemen is voor NS overigens breder dan CO 2 ; goed werkgeverschap en vitaliteit van medewerkers, onder andere, maken hiervan ook deel uit. Ook voor NS Stations geldt: duurzaamheid is een deel van ons. Stations en stationsgebieden zijn per definitie duurzame locaties: gelegen in binnensteden en goed bereikbaar per openbaar vervoer, fiets en auto. Daarom hebben we maatschappelijk verantwoord ondernemen door middel van het aanbieden van duurzame stations en stationsgebieden opgenomen in onze missie.
Verder beschikken we over een beleidsverklaring voor het verbeteren van de energie-efficiency voor onze stations en stationsgebieden: Beleidsverklaring Energiekwaliteit NS Stations (nov 2015).

Meer informatie over duurzaamheid kunt u vinden op www.ns.nl/duurzaam en actueel nieuws.