Ede-Wageningen, station


terug naar het projectoverzicht (javascript: history.go(-1))

Locatie

Ede-Wageningen

Functie

Station

Eigenaar

NS Stations

Partners

Gemeente Ede-Wageningen en ProRail

Het nieuwe station Ede-Wageningen wordt een hoogwaardig, overzichtelijk station met een geheel nieuw aanbod vanuit het oogpunt van de reiziger. Optimale toegankelijkheid, betere voorzieningen en het opwaarderen van het station zelf en haar omgeving. Tunnels, viaducten, parkeervoorzieningen voor fietsen en auto’s, alles krijgt aandacht onder de gezamenlijke noemer van Spoorzone Ede. Er is niet alleen oog voor de ontwikkeling van voorzieningen, maar ook voor de manier waarop mensen de spoorzone beleven. Zo wordt ingezet op vermindering van geluidshinder door vernieuwing aan het spoor en de komst van een stiller type stoptrein. Daarnaast wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de veiligheid. Het project is tot stand gekomen door de samenwerking.

NS, de gemeente Ede en ProRail werken samen aan het project Spoorzone Ede. Het project Spoorzone Ede wordt tevens mogelijk gemaakt door het Ministerie Infrastructuur en Milieu en de provincie Gelderland. Planning volgt medio 2014.