NS Stations
(Vernieuw)bouw  van stations

(Vernieuw)bouw van stations

Nederland telt in totaal 396 stations. Dit varieert van kleine regionale stations, tot grote multimodale knooppunten. Een aantal van deze stations is aan een upgrade of verbouwing toe. Samen met onze partner ProRail stellen wij het programma vast waaraan zo’n (nieuw) station moet voldoen.

Gezamenlijk denken we na over de eisen waaraan zo’n nieuw station moet voldoen, vanuit de wensen en behoeften van de reizigers én de omgeving of gemeente. Hoewel iedere situatie op een maatwerk oplossing vraagt, is ook veel vastgelegd over het functioneren, de uitstraling en inrichting van een station. Meer informatie daarover is te vinden op www.spoorbeeld.nl .

Ook denken we na over de te ontwikkelen voorzieningen; zoals fietsenstallingen, toiletten en P+R terreinen. Al in de planstudie fase kijken we naar de wensen op dat gebied en besluiten we samen met partners over of, hoe en waar deze voorzieningen een plek krijgen. En ook hoe deze gefinancierd en beheerd gaan worden.

 

16 stations worden verbouwd
559.000 mensen bezoeken dagelijks stations in verbouwing
zonnepanelen
In 2019 komen er 200 watertappunten op stations
Elst station
Stations worden duurzaam verwarmd

Duurzaamheid

We denken ook na over de duurzaamheid van een station. Niet alleen onze treinen rijden op groene stroom, ook stations worden op een zo duurzaam mogelijke wijze verwarmd. Door middel van een WKO-installatie (warmte koude opslag), zonnepanelen of groen gas. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor het nog meer inzetten van onze eigen gronden en gebouwen voor het opwekken van duurzame energie. Een mooi voorbeeld zijn de te bouwen windmolens op het opstelterrein voor treinen aan de nieuwe Hemweg in Amsterdam.

 

Handige links

Onze andere 4 pijlers