NS Stations
Een goed  serviceaanbod 8

Een goed serviceaanbod

Wij leveren en ontwikkelen diverse services die je op het station vindt. Voor een nog fijnere reis van deur tot deur en een zo prettig mogelijk station. Denk hierbij aan services als de OV-Fiets, Stationshuiskamers, fietsenstallingen, P+R terreinen en bagagekluizen.

Een goed  service-aanbod
4 miljoen OV-fiets ritten per jaar
Een goed  serviceaanbod 4
20.500 OV-fietsen in Nederland
Een goed  serviceaanbod 5
337 stations met NS Zonetaxi

Overzichtelijke looproutes en voldoende ruimte om ongehinderd je trein te kunnen bereiken is van groot belang op het station. Om dit goed te monitoren hebben we een eigen technologie ontwikkeld. Daarmee krijgen we de knelpunten in beeld en kunnen we ze snel oplossen.

Een station is belangrijk voor de omgeving. Bij alles wat we doen proberen we te kijken naar duurzame oplossingen. Zo hebben we inmiddels het 1e 24-uur gratis fietsparkeren concept al op 63 stations kunnen invoeren. Hierin investeren we samen met partners als ProRail en gemeenten. Voor de reizigers een hele fijne service en stationspleinen blijven daardoor vrij van fietsen.

We voelen ons maatschappelijk betrokken bij de samenleving. Zo worden onze OV-fietsen in elkaar gezet door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ook in de fietsenstallingen bieden we volop kansen aan deze groep arbeidskrachten.

Handige links

Onze andere 4 pijlers