NS Stations
Dagelijks  beheer 7

Stationsmanagement

Het is belangrijk dat stations een fijne plek zijn: schoon, heel en veilig. Onze stationsmanagers zijn verantwoordelijk voor het dagelijks beheer. Ze geven opdracht voor reparaties en het oplossen van storingen, houden toezicht op ontwikkelingen, de schoonmaak en veiligheid.

Dagelijks  beheer 2
Dagelijks beheren we 396 stations
Dagelijks  beheer 3
75,6 % van de reizigers geeft een 7 of hoger voor onze stations
Exploitatie van  het station 1
Elke dag bezoeken 2,5 miljoen mensen het station

Gastvrij

De stationsmanager is het eerste aanspreekpunt voor alles wat er speelt op het station. Daarnaast onderhoudt hij of zij het contact met gemeente, politie en brandweer.

We vinden het belangrijk dat we een gastvrij station hebben, voor alle bezoekers. Dit meten we periodiek. Op basis van de uitkomsten van deze metingen worden verbeteringen doorgevoerd.

Duurzame samenleving

We hebben de ambitie het afval op de stations zoveel mogelijk te verminderen en het afval dat overblijft te hergebruiken. Deze ambities zijn vastgelegd in de Green Deal. Het halen van deze ambities kan NS niet alleen, hiervoor zijn de partners in de afvalketen nodig. Samen met leveranciers en afvalverwerkers, zoekt NS daarom voortdurend naar oplossingen om het afval te verminderen en te verwerken tot bruikbare grondstoffen.

Enkele voorbeelden zijn:

  • kortingspropositie bij het meenemen van een eigen beker
  • diverse pilots op het gebied van afvalscheiding
  • aanleg van 200 watertappunten

Meer weten?

Onze andere 4 pijlers