NS Stations
Ontwikkeling van het stationsgebied 8

Gebiedsontwikkeling

Voor een stad of dorp is een station erg belangrijk. Niet alleen voor de bereikbaarheid, het is vaak ook de eerste kennismaking; het visitekaartje. Een station vervult een belangrijke rol in de economische ontwikkeling van een gebied. Wij dragen als grondeigenaar en ontwikkelaar bij aan deze stationsgebieden.

Een duurzame en leefbare stad

Vanuit onze rol als grondeigenaar bij stations, hebben we een aanpak bedacht om stationsgebieden te ontwikkelen. Ons uitgangspunt is daarbij dat steden leefbaar en bereikbaar blijven ondanks de toenemende drukte. In nauwe samenwerking met gemeenten en andere partners nemen wij het initiatief om (oude) NS locaties een nieuwe invulling te geven, met oog voor kansen die er liggen op het gebied van mobiliteit en duurzaam hergebruik van de bestaande bebouwing.

Ontwikkeling van het stationsgebied 5
Ontwikkeling van het stationsgebied 3
Ontwikkeling van het stationsgebied 4

Ruimtelijke ontwikkelingen in spoors gebied

Wij participeren, investeren en ontwikkelen in stationsgebieden. We hebben kennis en ervaring met ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit; zoals het aansluiten van ketendiensten op de stationsomgeving. Maar ook vanuit investeringsoogpunt. Gronden moeten gereed gemaakt worden voor ontwikkeling, vastgoed moet worden aangekocht en ook het (nieuwe) vastgoed worden ontwikkeld.

Onze andere 4 pijlers